Update Coronavirus

Update Coronavirus

Update Coronavirus

Het coronavirus heeft ons land grotendeels stilgelegd. Dit heeft een enorme impact op werkend Nederland. Ook Receptioniste.nl is hard bezig om alle ontwikkelingen omtrent het Coronavirus in onze organisatie te implementeren. Ten aanzien van onze bereikbaarheid is het voor ons van groot belang dat onze klanten te allen tijde kunnen blijven rekenen op onze dienstverlening.

Wij staan nog steeds voor u klaar voor flexibele (spoed)opvang van uw receptie en doen ons uiterste best om alle aanvragen in te vullen. Juist nu heeft u wellicht veel behoefte aan flexibele receptionistes die direct inzetbaar zijn. Om u als klant te kunnen blijven bedienen en om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen hebben wij preventieve maatregelen getroffen en onze annuleringsvoorwaarden versoepeld.  

Preventie
Wij zetten in eerste instantie in op het voorkomen van besmetting van onze interne medewerkers en onze bedrijfsvoering is voorbereid om door te functioneren wanneer het coronavirus onverhoopt onze organisatie treft.


Daarom hebben wij besloten dat alle interne medewerkers van Receptioniste.nl thuiswerken zolang deze maatregel vanuit de overheid wordt geadviseerd. Ook wanneer interne medewerkers wellicht uit voorzorg in quarantaine moeten zitten, kunnen zij ‘gewoon’ onze klanten blijven bedienen. Receptioniste.nl werkt vanuit een cloud-omgeving die ervoor zorgt dat ons team kan thuiswerken met dezelfde tools en softwareprogramma’s als op ons kantoor. Zowel qua hardware als qua software is alles in gereedheid gebracht om thuiswerken voor ons team te faciliteren. Verder vergaderen wij met name via Skype en conference calls zodat collega’s ook vanuit huis kunnen deelnemen aan de vergaderingen. De klantbezoeken zijn tot nader bericht opgeschort. 
Selectiegesprekken worden door middel van videobellen uitgevoerd. Wij verzoeken onze klanten ook om zoveel digitaal te communiceren in plaats van per post. Zo kunnen accountmanagers vanaf elke locatie (ook thuis) de correspondentie van klanten ontvangen en verwerken. 
 
Wij hopen dat de situatie m.b.t. het Corona virus zich spoedig verbetert en zijn beschikbaar voor eventuele vragen. Hiervoor kunt u mailen naar info@receptioniste.nl of rechtstreeks contact opnemen met uw accountmanager.
  
Deel dit artikel